31
Beschikbaar
31
Niet beschikbaar
Het zal niet altijd mogelijk zijn om aan het verzoek van de voorkeursdatum te voldoen. We houden er wel zo veel mogelijk rekening mee.
closeSluiten
slide
anbi
Stichting Prehistorisch Kamp Apeldoorn - Haps | Park Berg en Bos | info@hapsproject.nl
slogan Haps

Vrijwilligerswerk bij Hapsproject Apeldoorn? 

Vrijwilligers gezocht
Vrijwilligerswerk neemt een belangrijke plaats in op het Hapsdorp. Sterker nog zonder onze vrijwilligers zouden we het hapskamp in zijn huidige vorm niet kunnen voeren.
Ben je als begeleider meegeweest met een schoolproject en smaakt het naar meer of je wilt gewoon graag in de natuur en/of met kinderen werken? Meld je dan aan als vrijwilliger.

Vrijwilligerswerk bij schoolprojecten
Van half maart tot begin november.
Op dinsdag- en donderdagmiddagen zijn een achttal vrijwilligers actief bij het uitvoeren van de ambachten wolweven en vlechten, houtbewerken, boogschieten, smeden en dorpsonderhoud. Als je met een ander ambacht een bijdrage aan het Hapsproject wilt leveren,  komen we graag met je in contact.
Met de medewerking van de familiehoofden begeleiden de ambachtslieden groepjes van zo'n 5 tot 8 kinderen bij de diverse werkzaamheden.
Op maandag en woensdag zijn er vrijwilligers die ons helpen bij het opstarten van het kamp en helpen met de zogenaamde familietaken.

Vrijwilligers bij winterwerk
Werkzaamheden: samen met 2 projectleiders en eventueel andere vrijwilligers onderhoud aan Haps dorp, hout winnen (brand- en bouwhout) en dorp weer gereed maken voor school projecten. Af en toe ruig werk
Tijd: maandag t/m woensdag van 09.00 tot ± 16.00 uur.
Periode: van begin november tot half maart .

Vrijwilligersweekenden
Werkzaamheden:samen met vele andere vrijwilligers en projectleiders onderhoud aan Haps dorp, brandhouthutten bevoorraden
Periode: 2 weekenden per jaar
voorjaar tussen eind maart en eind april
najaar eind augustus en september
Tijd: zaterdag 11.00 uur t/m zondag ± 16.00 uur (incl.overnachting). Men kan ook kiezen voor een van de dagen.