31
Beschikbaar
31
Niet beschikbaar
Het zal niet altijd mogelijk zijn om aan het verzoek van de voorkeursdatum te voldoen. We houden er wel zo veel mogelijk rekening mee.
closeSluiten
slide
anbi
Stichting Prehistorisch Kamp Apeldoorn - Haps | Park Berg en Bos | info@hapsproject.nl
slogan Haps

Scholen

 

Basisscholen
Wij organiseren 3 daagse projecten voor groep 7 en 8. In een bovenbouwgroep is ook groep 6 welkom. Projecten lopen van maandag 10.00 uur t/m woensdag 11.00 uur of woensdag 10.00 uur t/m vrijdag 11.00 uur. Een weekend project loopt van vrijdag 10.00 uur t/m zondag 11.00 uur. 

Voorbereiding
Een project in het Hapsdorp staat of valt met een goede voorbereiding op school en een enthousiaste leerkracht en begeleiders.
Voor de voorbereiding op school stellen wij een uitgebreid lespakket ter beschikking. Hierin komen ook het maken van een hapstuniek en een drinkkommetje aan de orde, dit middels een instructie filmpje. Afhankelijk van de beschikbare tijd en intentie kunnen aan het lespakket zo’n 4 tot 10 dagdelen besteed worden.

Begeleiding
De leerkracht neemt een aantal ouders mee die de groepjes leerlingen begeleiden als familiehoofd.
Het makkelijkst werkt het met 4 families van maximaal 8 kinderen. Als de groep groter is dan 32 kinderen creëer dan maximaal 6 groepen van 8 kinderen.
Gebruikelijk is dat de leerkracht de vliegende keep is die zijn handen vrij heeft.
Vanuit de Stichting zet één van de projectleiders dit prehistorische spel in beweging. Gedurende de 3 dagen zal deze het kamp begeleiden met verhalen en instructies.
Daarnaast zijn er vrijwilligers aanwezig die het kamp helpen opstarten of op de tweede middag de ambachten met de kinderen beoefenen.

Activiteiten
Tijdens een verblijf op het Haps kamp vinden er verschillende activiteiten plaats, o.a.

  • Brood bakken,
  • Vuur verzorgen, hout kloven, oven stoken
  • Schapen hoeden, dierenverzorging
  • Soep bereiden

 Ambachten

  • houtsnijden,
  • wol en draad
  • boogschieten
  • smeden

(ambachten kunnen eventueel uitvallen door onvoorziene afwezigheid van uitvoerende vrijwilliger)

Voor kinderen is een project als Haps een mooi ervaring, waarin zij kennis maken met de natuur en spelenderwijs ondervinden hoe het is te leven zonder elektriciteit, spelcomputer en smartphone. In plaats daarvan leren zij brood bakken, schapen hoeden, vuur maken enzovoort. Bovenal ervaren zij dat ze sterk op elkaar zijn aangewezen.

Tarieven schoolprojecten 
Geldig vanaf de zomervakantie, onder voorbehoud van wijzigingen of typefouten.

In januari worden de tarieven voor het daar opvolgende schooljaar vastgesteld. Hierbij volgen wij in het algemeen de prijsindex.

 

Laag tarief scholen

 2022-2023:
 72,-

2023 en verder:
+ jaarlijkse inflatiecorrectie

     
Normaal tarief scholen 2022-2023:
 81

2023 en verder:
+ jaarlijkse inflatiecorrectie

     
Hoog tarief scholen

2022-2023:
 90

2023 en verder:
+ jaarlijkse inflatiecorrectie

     

Weekend tarief scholen

2022-2023:
op aanvraag

2023 en verder:
+ jaarlijkse inflatiecorrectie

     

Bijzondere perioden scholen

Programma in overleg
Tarieven op aanvraag

 

Wil je als school in het weekeinde boeken? Neem dan eerst per mail contact op over de mogelijkheden.

Leerkracht gratis
Eén leerkracht gaat gratis mee. Voor samengevoegde groepen en speciaal onderwijs geldt een afwijkende regeling, hier kunnen meerdere leerkrachten, na overleg, gratis mee.

 Aantal deelnemers
- De bovengrens voor het aantal deelnemers is 55 (inclusief begeleiding)
- De minimale groepsgrootte is 22 betalende deelnemers (inclusief begeleiding).
  Kleinere groepen zijn mogelijk maar wij brengen dan wel 22 deelnemers in rekening.

BHV-er
Aanwezigheid van tenminste 1 persoon met geldig BHV of EHBO certificaat is vereist.

Boek uw verblijf