31
Beschikbaar
31
Niet beschikbaar
Het zal niet altijd mogelijk zijn om aan het verzoek van de voorkeursdatum te voldoen. We houden er wel zo veel mogelijk rekening mee.
closeSluiten
slide
anbi
Stichting Prehistorisch Kamp Apeldoorn - Haps | Park Berg en Bos | info@hapsproject.nl
slogan Haps

Over Haps

 

Opgericht in 1976
De oprichters signaleerden een behoefte in het basisonderwijs om kinderen zich meer te betrokken te laten voelen bij het natuurlijke leefmilieu en daadwerkelijk dichter bij de natuur te brengen.

Daartoe werd rond 1976 in de bossen van Apeldoorn een prehistorisch nederzetting gebouwd. Deze nederzetting bestaat uit een aantal naar archeologische opgravingen gemodelleerde boerderijen, waarin men enkele dagen kan verblijven. In het Hapsdorp wordt zo goed mogelijk het leven van de IJzertijd van ca. 500 voor Chr. nageleefd.

 

Haps is voor groepen binnen en buiten schoolverband.
Basisschoolkinderen van groep 6, 7 of 8 kunnen aan een 3-daags project deelnemen. Tevens kent Haps voor groepen buiten schoolverband en voor volwassenen met of zonder kinderen de mogelijkheid van een verblijf in een weekend of een week.